Próbna ewakuacja szkoły

19 października 2017 r. w naszej szkole odbyła się próba ewakuacji. Głównym jej celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z prawidłowym zachowaniem się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego opiekunowie wraz z uczniami i dziećmi udali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko przed szkołą. Tam okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.

W akcji brali udział: pan Dyrektor, nauczyciele, uczniowie oraz inni pracownicy, którzy przebywali na terenie szkoły.

Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została panu Dyrektorowi, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki.